LameziaTerme.it

Il giornale della tua città

Dicembri, ‘u misi di spusalizzi e di puarci

2 min read
lamponi

Stu misi era ‘u miagliu di tuttu l’annu

Si ricuglianu di fhora tutti ‘i paisani, chi vinia: da Girmania, du Bergiu, da Francia e ancun’autru d’America.

Tutti aspittavamu Stu misi, c’eranu i spusalizzi e quasi sicuramenti si era ‘nbitati, picchi’ tra amici e parenti c’eranu unu o cchiù matrimuani.

‘U spusalizzu, cchi’ festa,chillu juarnu tutti ccu vistiti nuavi e scarpi nove. ‘I fhimmini ccu’ pirmanenti, labbra pittati e burzetti chi lucianu.’

I fhamiglia di sposi si eranu priparati allu matrimoniu armenu ppi dua anni, ‘nfatti allu mumentu du fhidanzamentu avianu dittu “no dopu sta raccorta, ma dopu l’autra simu pronti ppi llu spusalizzu”.

Ppi chillu juarnu avianu priparatu tuttu: curredu, doti, durci, gghiasa ccu juri, e pranzu. ‘A matina quando niscia lla sposa cchi succidia: cumpiatti, sordi, juri vinianu jittatu alli piadi da sposa e nua guagliuni ni minavamu alli piadi di ‘mbitati a ricogliari stu bbeni ‘i Diu. Certi voti ‘i guagliuni eranu pocu, accussi’ si putia ragiunari.

Natra cosa che ma rimastu ‘mpressa di dicembri era ca s’ammazzavanu ‘i puarci. Da matina allu scuri sintia gridari ‘ntre Vinelli i puarci chi vinianu scannati. ‘U nannu Giuseppi era mastru ppi scannari e priparari a carni, ‘u fhacia megliu di ‘nu chjianchiari. Tuttu ‘u vicinati si prinutava ppimu cci jia a ammazzari ‘u puarcu.

Quandu ‘u nannu ammazzava ‘u puarcu sua, iju assistia e fhatigava puru. Eranu tri juarnu di fhatiga e di fhesta. Dopu ca ‘u puarcu era statu spaccatu e pulizzatu vinia misu a ‘mprisuttari ppi tutta a nuttata, ‘u juarnu dopu si tagliava ‘a carni, si cunzava e si linchjianu ‘i fhazizza e li suprissati. A sira si mintia ‘a quadara ppi llu grassi, duranti ‘a notti, cchi’ bellezza, si cucinavanu l’ossa e lli frittuli ‘nzema allu grassu, cchi mangiati. ‘U terzu juarnu si fhacia ‘u suzzu, i vuschjiulara, ‘i pancetti , ‘i capaccolla e si ‘mpindianu ‘i salami.

Mo’ mi sta viniandu a fhami e vi dicu “cumu eranu bialli ‘i tiampi ‘i ‘na vota”.

Francesco Domenico Mete