LameziaTerme.it

Il giornale della tua città

Lamezia. M’arricuardu a fhesta da Bella

2 min read
Lamezia. Tutto pronto per la festa della Madonna della Bella

Lamezia. Tutto pronto per la festa della Madonna della Bella

LAMEZIA. Nel giorno in cui nel quartiere Bella di Nicastro si celebra la Natività della Vergine Maria, pubblichiamo una poesia in vernacolo scritta dalla poetessa lametina Antonietta Muraca che ci ricorda la festa di un tempo dedicata alla Madonna.

 

M’arricuardu a fhesta da Bella

 

Certi voti torna ntra a menti mia a bella fhesta ca allu paisi si tinia

a matina di l’8 di settembri, ccu lla nonna da manu caminava e rughi rughi alli parianti mi purtava

n’aspittavanu ogni bbota assai cuntianti e a mi rigalari eranu sempri pronti

di cumpiatti, cicculati e caramelli mi linchjanu manuzzi e saccarelli

arrivavamu pua allu chjioscariallu sistimatu di ogni cosa biallu biallu

dduvi i randi si vivianu a birricella e ppi lli quathrarialli pronta a gazzusella

chilla chjiazza avanti a gghjiasa era accussi’ bella ccu tantu largu e ccu lla fhuntanella

ognunu si fhirmava a si dumandari e du cchju’ e du menu a discurziari

ma allu primu ntinnu di i campani salutavamu parianti e paisani

c’era lla santa missa cumandata e nun avia di essari mancata

lestu a piari postu alli primi banchi i criaturi e lli capilli janchi

cantava a gran bbuci ogni gunnella a chilla nostra bella Madunnella

scurciava paternostra e Ave Mmaria citu citu puru a nonna mia

ogniunu na grazzia cci circava e subitu a ringrazziava

puru a nisciuta da gghjiasa era na fhesta e ogni mamma s’avia fhattu a vesta

e l’uamini da matinata ura purtavanu a megghja vistitura

nthra l’aria c’era n’adduru bbuanu ca si spandia da casa di cchjiu’ d’ancunu

tutti i casi armavanu tavulati ccu randi e nninni assiami assittati

e ppi rispittari sempri a thradizzioni un putia mancari a prucissioni

ca alla luci du juarnu calata passava sutta a villa lluminata

tuttu u paisi a Madonna si girava appriassu a chilla banda ca sunava

si dicia llu Rusaru e si prigava e tra na cosa e l’atra si cantava

e l’aggenti c’aspittava ammianzu a via vattia lli manu gridandu viva Mmaria

ntre rughi fhimmini e cummari , sistimavanu artarini ccu rosi e jiuri ppi lla passata da mamma du Signuri

tutti i barcuni avianu cuverti amprati chilli i tilaru, i zzita e dammascati

alla fhini da longa caminata a statua biniditta era trasuta

avia fhinutu a fhesta i gghjiasa ma cuminciava chilla du paisi

supra u parcu arrivavanu i cantanti ccu lla vuci fhorti e putenti

e cumu ogni annu ad aspittari i pacchjianelli ca avianu d’abballari

vistuti ccu gunnelli e ccu mbustini suttani panni russi e mantisini

avianu puru i fhazzulittuni i fhimmini randi e puru i guagghjiuni

sunandu l’organettu a tarantella si linchjia lla chjiazza da Bella

ogni billuatu ppi tuttu chillu jiuarnu un pinzava ne’ a jiusu ne’ a suannu

quantu rispettu e quanta divuzzioni di genti ognunu ccu llu suprannumi

tutti quanti eranu cupini ccu ghjiriti grossi se, ma ccu ciarbialli fhini.

Antonietta Muraca