LameziaTerme.it

Il giornale della tua città


Mammà

2 min read

Mammà. Poesia inedita dedicata alle mamme scritta in vernacolo dalla Signora Antonietta Muraca che ringraziamo per averci consentito la pubblicazione. Con queste intense rime in dialetto lametino la redazione di lameziaterme.it augura buona festa a tutte le mamme.

Mammà

Vu dicu puru iu ccu bbuci carma
ca un c’è nissunu miagghjiu di na mamma
A mia era lla cchjiù bbona ppi dittu i l’athri
puru pirchì era lla fhigghjia du santu pathri
E di ogni suprannumi,si sa
allu principiu c’è na randi virità
Di sta fhimmina u rispettu e lla buntà
dopu tant’anni nissunu su po’ scurdà
Na vita longa i nenti ha avutu
e ngioventù u bbeni sua ajiu pirdutu
Nthramenti ca pruvava a si sarvari
nu mali bruttu c’era alla cunzumari
Pocu laminteli e pocu paroli
tuttu si tinia chjiusu nthro cori
Ma u duluri sua randi l’avia nthra a menti
ed iu i chistu un d’aiu capisciutu nenti
Quandu i niputi si putia gudiri
s’á duvutu i priparari a si ndi ghjiri
A pinitianza ormai era throppu fhorti
pirciò a Madonna i Dipuadi cià rapirutu i porti
Tant’anni orammai anu passatu
e ogni mumentu tu ma mancatu
Icica u tiampu è lla megghjia midicina
ma ogni ghjiuarnu t’avera bbulutu vicina
Di l’urtima criatura c’aiu avutu
chilla ca unn’ai mmai canusciutu
Mancavi tu alli mathrimmuani dii do randi
puru si c’eranu tutti quanti
Tu sula sai quantu t’aiu prigatu
ppi chini innocenti a mano t’ha bbasatu
Averamu pututu essari i suaru ca unn’amu mmai avutu
e mbeci throppu lestu t’aiu pirdutu
U pararisu un putia aspittari
allura u Signuri t’ha divutu i chjiamari
A virità un ma puazzu ammucciari
a campari senza i tia m’aiu avutu i mparari
Ma cridimmi mammarella mia
ca ccu ttia era ricca e mancu u sapia

   Antonietta Muraca