LameziaTerme.it

Il giornale della tua città


San Francesco di Paola, il patrono del dialetto

3 min read

Da buon vecchiarello, lo immagino così, integrando, laicamente, un ulteriore titolo in suo onore: personalmente, poi, mi sono accostato a questa figura straordinaria attraverso il canto che, per Sant’Agostino, come sappiamo, equivale a pregare due volte

«San Franciscu era llu viantu / la sua barca era d’argiantu / l’angioletti ppi marinari / San Franciscu a navigari / Nua prigamu a San Franciscu / ch’è potenti e gran Signori / e discipulu di Cristu / fammi grazia San Franciscu»: lo sentivo cantare dai miei più cari durante la novena di festa o al seguito della processione i primissimi di giugno, e faceva venire i brividi, eh già!

Un altro testo, di cui vengo a conoscenza, è addirittura una biografia cantata: grazie ad una  sitografia (www.sambiase.com), che qualifico come pregevole laboratorio storico multimediale, c’è la possibilità di entrare nell’alveo di tutte quelle manifestazioni canore che hanno accompagnato generazioni storiche del culto paolano a Sambiase.

Ma torniamo a questo pezzo musicale, che è ascrivibile, alla pari di un componimento poetico, ad un genere letterario consolidato, quello agiografico, e che è di seguito riportato:

San Franciscu di Paula nativu
fu pigliàtu di picciulità,
propriu di quand’era piccirillu.
A fini pannizzi fu mpassàtu
eranu cumpusi la mamma e lu patri
ca ccu Franciscu nun sapìanu chi fari.
Si senti la vuci di l’Eternu Patri
lassatilu a Franciscu di mpassàri
mpassàtilu a pannizzi d’asprità
e pua mpurràti ccu rìaschi di lana
ca sulu sulu cessa lli gridàti
senza ninna si vò addurmintari.
San Franciscu a Milazzu avìa di jiri
n’duvi lu sua cummìantu avìa di andàri
vidìa na barca ccu remi e ccu vela

ccu lla sua manu la vozi fermàri:
«O marinàru vulèra nu piacìri’
ppi carità mi vulessi mbarcàri»,
u màrinàru ci fici sapìri:
«di cca nun mbarca chi nun ha dinàri».
San Franciscu sintìandu daccussì
jittàu llu mantu ppi barca e ppi vela
e ppi alberu a bacchetta ch’havìa a manu:
navigàti, navigàti fraticelli mia
s’è vuluntà di Ddiu hamu di sbarcàri.

U marinaru chi vidètti chistu:
guarda, stu patri si va ad annigari,
ca si stu patri si va ad annigari
la pinitianza nua l’hamu di fari;
u marinaru s’ha misu a chiamari:
«votati patri si ti vua mbarcàri».
«Navigàti, navigàti, sbirri, cani,
ca a manu un lu tiagnu lu staffili». 

San Franciscu nu iuarnu caminandu
dua giuvinotti u stavianu schirzandu
unu di chilli si vozi curcàri
ma friddu si truvau cchiu da a nivi
u sua cumpagnu s’ha misu a chiamàri: «vòtati patri
si u pua riviniri».
«Sai cchi ti dicu fratellu mia caru?
Si hai dinari, accattacci i candili
ca ccu lli Santi nun vil’haviti i piglìari
ppicchì li Santi vi puanu aiutari,
quandu tu nun ta pianzi e no ta cridi». 

San Franciscu alla Francia avia di jiri
n’duvi lu Re lu vozi cunvucàri
ci ha fattu nu mangiàri bbìallu finu
ppi antipastu: galluzzu e fagianu
di vènnari si truvàu chilla iurnàta
ma San Franciscu nun si cambaràu
azau ll’uacchi alli celestiali
a carni, pisci a fici divintàri.
«Dimmi Franciscu, dimmi ppi piaciri
dimmi: ch’havuto oji ppi mangiari?»

«hai avutu quattro piasci bialli e fini
Ccumu Ddiu l’ha criati nta sti mari»

U Rre, sta cosa nun vozi cridiri.
«si nun criditi alli mia paroli
llu’uacu ci su llì reschi e li ricami».
Evviva evviva San Franciscu mia,tuttu
Chillu chi dici è verità
Evviva San Francesco di Calabria
Tuttu chillu chi dici è verità.

 

Una sorta di catechesi infilata dentro uno spartito, mentre scorre la formazione milazzese, il passaggio sullo Stretto e l’incontro con il Re francese. Quando è il caso di dire che la chiave di violino apre a note eccezionali….quello dello Spirito, come in questo caso!

Prof. Francesco Polopoli