LameziaTerme.it

Il giornale della tua città


‘I juachi ‘i ‘na vota: ‘U iudici

2 min read
'I juachi 'i 'na vota: 'U iudici

Allura, eramu 4 o cchiù e ni mintiamu a rota, tiravamu ‘u tuaccu e i primi quattro ca niscianu jucavanu, l’autri jucavanu all’autru giru

‘U iudici era ‘n’ uassu du pedi du puarcu. Ognunu di nua ‘ndavia unu ‘ntra sacca.

Nua jucavanu ccu’ chillu di Jacintiallu ‘u nicatrisi figliu di mastru Fidirucu ‘u furgiaru, c’avia lla forgia a muru du nannu, ‘ntra vinella du cinama.

Jucavamu ccu’ llu iudici du Nicastrisi picchi’ era cchiù Randi di nuastri. Jacintiallu dicia ca ‘u iudici sua era di ‘na
Scrufha vecchia.

Si pigliava ‘u iudici e si jittava a turnu, ‘i fhacci eranu 4: iudici, mazza, puarcu e pisci. Era cumu ‘ nu dadu, sicundu chillu ca niscia si divintava Iudici (cumandava e dicia quantu mazzati e s’avianu essari fhorti o chjianu), mazza (minava ‘i mazzati), puarcu (era ‘u cundannatu e si pigliava ‘i mazzati) e pisci (guardava era nissunu).

I mazzati si minavanu ccu’ ‘nu maccaturu ‘ntricciatu e ‘mpunta a ‘nu latu avia ‘nu nudu, dintra ‘u nudu cci putia esseri ‘na pitruzza, ma nua jucavanu senza ‘a petra.

Dopu a scola, tutti ‘ntra forgia a jucari, nun vidiamu l’ura, accussi’ putiamu rendari ‘i mazzati c’aviamu abbuscatu ‘u juarnu prima. A cosa bella ca ‘u juacu durava pocu, ogni giru si jittava l’uassu e si cuminciava natra vota. Quandu jia sutta e abbuscava, quanti mali paroli cuntra ‘u iudici e lla mazza, aspittava ‘u giru dopu ppimu divintava mazza e ppimu minava o iudici ppimu cundannava. Nua ni ‘ncaniamu e jucavanu finu alla sira,avoglia ca ‘i mammi ni vinianu a chiamari.

Era “nu juacu sirvaggiu e crudeli” , ma ci ha formato ad affrontare le asperità’ della vita.

Francesco Domenico Mete