LameziaTerme.it

Il giornale della tua città

gizzeria lido anni 60

Chini su ricorda ‘u ferragusthu anni 50 e 60, tutti in fila ccu carretti, carri, vespi, motu e ancuna machina

‘A matina mammama e penso tutte le mamme del paese, priparavanu ‘u fhurnu ppi lla pasta chjina e llu gallu ccu lli patati.

Patrimma priparava ‘i suprissati, ‘u miluni e ‘na jiascarella ‘i vinu, lui non beveva alcolici, ma portava il vino ppi ‘a cumbricula di zii e cugini. Si priparavanu ‘i fhangotti ccu tutti i beni ‘i Ddiu, pronti ppi lla partenza alli 10.

‘U juarnu prima, mammama alla cognata “Cicchi’ iju priparu ‘a pasta chjina e llu gallu ccu lli patati, tu mi raccumandu parra ccu Francisca e alli diaci partimu ppi lla marina”. Caricata la 600 ccu tutta ‘a rrobba, nua e la zza Francisca, via verso ‘a prajia. Dietro a noi zzu Peppi e la sua famiglia. Arrivati alla prajia, noi bambini subito in acqua, papà a scaricare la macchina e mamma a starci dietro controllando che non ci allontanassimo troppo dalla battigia.

Dopo il lungo bagno, si preparava la tavola per il pranzo. Nella sabbia bagnata dal mare, il melone e llu jiascariallu du vinu allu friscu.

‘A tavulata chjina di ogni beni ‘i Ddiu, nua guagliuni assittati supra ‘na ‘sciugamanu, i ns genitori seduti su sedie richiudibili. Nua bambini mangiavamu velocemente e subito in acqua, ma mia madre e le zie ci sgridavanu, gridandu ” anu ‘i passati tri uri dopu mangiatu e pua putiti fhari ‘u vagnu”.

‘I Randi (i genitori) passavano ore ed ore alla tavola ed infine si sdraiavano a fare la pennichella. La sera al rientro bisognava fare una lunga coda dietro a carrette, moto e macchine.

‘U ferragusthu ‘i ‘na vota.