‘U puarcu du zzu Pasquali. Ricordi di vita

In Attualità On
maiale

Chistu è llu tiampu di puarci e di matrimmuani (come ho già scritto)

Quandu era studente di ragioneria o universitario, ‘a sira dopu c’avia studiatu mi ‘ndi jia allu bar Italia.

Cca’ c’era llu ricuagliu d’amici, vinia Cicciu da Stratella (in seguito sposo’ mia cugina), Franco di Cafhardu (compagno di scuola e di vita), Giugiu’ (il piu’ basso della compagnia)/ed iu di Carriciallu e tanti autri di autri parti di Sambiasi.

Subitu allu ‘mpiagu du trissette e briscula ccu llu patruni e sutta. Certi voti fhaciamu dua tavuli, 8 pirzuni e 4 birri. Mammama quanti botti all’urmi. ‘U patruni allu sutta “damu a Giugiu'”,’u sutta ” allu jummi si vo’ voviri” o piajiu. Quantu tarantelli. Tardi vinia cumpari Giuanni, chiamatu cumpari Jinnaru, quantu risati.

‘Na sira cumpari Jinnaru alli amici cchiù Intimi “nun vi ‘ndi jiati, ca jiamu a mangiari ‘u puarcu du zzu Pasquali”, ‘u sociaru. Accussi’ versu ‘i setti, ‘i cchiù intimi ‘nzema a cumpari Jinnaru ni truvammu a Puartu Sarvu ‘ntra casa ammianzu a terra du zzu Pasquali. Appena dintra a casa c’era ‘nu fucularu appizzatu, tutti vicini a scarfari, ammianzu a stanza c’eranu dua tavulini randi e supra ognunu ‘na minziana ‘i puarcu. Puazzu diri ca ‘u puarcu era gruassu, pisava 1 quintali e 80 chili.

Cumpari Jinnaru pigliau ‘na frissura chi cci putia frijiri deci chili ‘i patati, tagliau nu piazzu di velu di grassu du chjippu e lu misi ‘ntra frissura ‘nzema a’ ‘na manata i piparialli a firriattu, tagliau puntuni, puntuni, ‘nduvi nun si vidia strisci i carni e frijiu tuttu ‘nzema. ‘A fhami ‘i guagliunu era assai, subitu i ‘mbrocchi pronti ‘a ‘mpilari a carni e mangiari. Dopu 3 o 4 frissurati di carni, ‘na damingiana di vinu e’ nu pani di casa, a fhami era cchiù forti’i prima. Cumpari Jinnaru si stancau, pigliau ‘a accetta e ccu dua ccittati tagliau ‘na coscia, subitu a spurpau e fatta a strisci su misi a cucinari.

Iu “cumpari Jinna’, mo’ chi cci dici allu zzu Pasquali?” rispundiu ” stu puarcu avia 3 gambi”.

Dopu tanti anni Ricordo con piacere e commozione, gli amici Cicciu, Giugiu’, cumpari Jinnaru, che non ci sono più, Franco che non so che fine ha fatto.

‘I bialli tiampi ‘i ‘na vota.

Francesco Domenico Mete

Articoli Correlati

Ernesto Torchia

Volley e Università: insieme si può!!!

Il giovane lametino Ernesto Torchia, libero della BCC Leverano, si laurea in Scienze Motorie col massimo dei voti (altro…)

Read More...
greta belometti

Lamezia: Teatrop festeggia il centenario di Rodari con “Pinocchio Testadura”

A Lamezia Terme il centenario di Gianni Rodari si è festeggiato al Teatro Grandinetti con due matinèe di “Pinocchio

Read More...

Lamezia. Al liceo Galilei percorso anti-violenza di genere a cura dell’associazione “Per te”

Associazione “Per te",  percorso scolastico anti-violenza di genere al liceo Galilei (altro…)

Read More...

Mobile Sliding Menu